Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠÍN

Mateřská škola je dvoutřídní, kapacita 50 míst.
Provoz mateřské školy 6.00- 15.30 hod. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka MŠ na základě stanovených kritérií pro přijímání dětí. Prostory jsou pro zapsaný počet dětí vyhovující. Děti jsou podle věku rozděleny do dvou tříd.

Více o MŠ - zde

Aktuality

29.05.2020

PŘÁNÍ 1

PŘÁNÍ

Přejeme všem dětem naší školky krásné prožití jejich svátku. Posíláme kytičku z naší zahrady. Kolektiv MŠ

Detail

28.05.2020

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Zveme všechny předškoláky na odpolední posezení s opé- káním buřtů,které se uskuteční 18.6.od 15 hodin na zahradě mateřské školy.Tato akce bude probíhat za účasti představitelů města. Vzhledem k přísným hygienickým opatřením mohou předškoláky doprovodit pouze rodiče a sourozenci. Také na opékání si musí každý přinést své vlastní suroviny. Těšíme se na vás a jsme rádi,že se alespoň touto akcí můžeme s předškoláky rozloučit.

Detail

26.05.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČERNOŠÍN

Mateřská škola zůstává do 30.6. z technických důvodů uzavřena.Další informace pro rodiče budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy do pátku 29.5.

Detail

11.05.2020

SDĚLENÍ RODIČŮM

Z důvodu projednání se zřizovatelem prosíme znovu rodiče o nahlášení zájmu umístění dětí v mateřské škole ještě v tomto školním roce.Prostřednictvím emailu nahlašte do 17.5.2020. K aktualitě přiloženo PROHLÁŠENÍ RODIČŮ(viz.příloha).

Detail

05.05.2020

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, vzhledem k trvání nouzového stavu a rozsáhlé rekonstrukci v MŠ zůstává školka i nadále uzavřena.S ohledem na situaci ve vašich rodinách jsme se i přesto rozhodli zjistit zájem o docházku dětí do MŠ ještě v tomto školním roce. Protože by se nejednalo o běžný provoz,potřebujeme zajistit dostatek desinfekce a ochranných pomůcek. Do konce školního roku není také povinná docházka předškoláků.Nepříhlášeným dětem bude školné prominuto. Vše je na zvážení a odpovědnosti rodičů. Své názory a zájem nám sdělte prostřednictvím emailu. Další informace a podmínky budou včas upřesněny. Toto sdělení projednáno se zřizovatelem a radou MĚSTA ČERNOŠÍN.

Detail

23.04.2020

GALERIE NA PLOTĚ

GALERIE NA PLOTĚ

Vyzýváme všechny děti k nakreslení obrázků z období,kdy nechodí do školky a tráví většinu času doma. Své výkresy mohou poslat emailem na adresu školky(www.ms.cernosin.cz)nebo odevzdat prostřednictvím poštovní schránky u MŠ. Připojujeme se tímto k výzvě MĚSTA ČERNOŠÍN(www.cernosin.cz). Těšíme se na obrázky,které budou vystaveny na plotě mateřské školy.

Detail

22.04.2020

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, připojujeme se k článku MĚSTA ČERNOŠÍN(www.cernosin.cz). Také my v mateřské škole víme,že situace kolem koronaviru není pro nikoho jednoduchá.Zároveň ale věříme,že tato obtížná doba jednou skončí a my se zase všichni ve školce setkáme. Protože nás zaujal článek Mgr.Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu České republiky,nabízíme ho k přečtení(viz příloha). Přejeme vám i vašim dětem pevné zdraví,hodně optimismu a dobré nálady v této nelehké době. Těšíme se na vás.

Detail

Fotogalerie

24.04.2020

POZDRAV ZE ŠKOLKY A ŠKOLNÍ ZAHRADY

POZDRAV ZE ŠKOLKY A ŠKOLNÍ ZAHRADY

Barevný pozdrav pro děti a rodiče

Detail

11.03.2020

NÁVŠTĚVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

NÁVŠTĚVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Beseda o ptáčcích

Detail

01.03.2020

RADOST ZE SNĚHU

RADOST ZE SNĚHU

STAVĚNÍ SNĚHULÁKŮ

Detail

27.02.2020

POHÁDKA O LESÍČKOVI

POHÁDKA O LESÍČKOVI

Divadelní představení s tématikou ekologie

Detail

14.02.2020

MAŠKARNÍ REJ

MAŠKARNÍ REJ

Dopoledne v maskách,hry,tanec

Detail