Obsah

O škole

Počet pracovníků

5 pedagogických pracovníků

4 provozní zaměstnanci

Mateřská škola

MŠ je umístěna v přízemí účelově stavěné budově. Stojí téměř na konci ulice,je obklopena zelení stromů školní zahrady i okolí. Na zahradě je umístěno několik herních prvků,velké travnaté hřiště pro míčové a pohybové hry, pískoviště. Školní zahrada je využívána podle počasí co možná nejčastěji, aby měly děti dostatečnou možnost volného pohybu. Její součástí je prostorný altán pro hru a odpočinek, nová zahradní chatka a upravený svah pro zimní sporty. V blízkosti mateřské školy jsou cesty k lesu, do polí i k potoku. Dopravní dostupnost mateřské školy je dobrá, zařízení navštěvují místní i dojíždějící děti.

 

První zápis v kronice Mateřské školy v Černošíně je ze školního roku 1949/1950.

Dne 14.9.1971 byla otevřena mateřská škola v Koněvově ulici(nyní Zahradní).

Dne 17.9.1979 byla dána do provozu přístavba mateřské školy pro třetí třídu.

Pro nízký stav dětí byly prostory přístavby v roce 1995 upraveny obecním úřadem na

zdravotní středisko.

Dvoutřídní předškolní zařízení je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací,která sdružuje

mateřskou školu a školní jídelnu.