Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠÍN

Mateřská škola je dvoutřídní, kapacita 50 míst.
Provoz mateřské školy 6.00- 15.30 hod. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka MŠ na základě stanovených kritérií pro přijímání dětí. Prostory jsou pro zapsaný počet dětí vyhovující. Děti jsou podle věku rozděleny do dvou tříd.

Více o MŠ - zde

Aktuality

26.09.2022

1.A2.TŘÍDA 26.9.-30.9.TÉMA:MĚLA BABKA ČTYŘI JABLKA...

Písničky a říkadla o jablíčkách,dramatizace,pozorování jablíček,vyprávění,pohádky,rozvoj řečových schopností,kreativní tvoření,vycházka k jabloni,pozorování zahrad,ochutnávka jablíček,pokusy s jablky,pohybové hry,tanečky,jednoduché počty,hra s písmeny a se slovy.

Detail

21.09.2022

1.A2.TŘÍDA 19.9.-23.9.TÉMA: CHODÍ HOUBAŘ PO LESE...

Poznávání hub,pozorování přírodnin,tanečky,říkadla,písničky,pohybové hry,hra v přírodě,zvukové hry,kreativní tvoření,plnění úkolů(pracovní listy),rozvoj pozornosti,fantazie,pohádky.

Detail

10.09.2022

ZMĚNA STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Cena celodenní stravy pro děti 2-6 let od 1.9.2022 dle přílohyč.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.činí 55 Kč.

Detail

10.09.2022

1.A2.TŘÍDA 1.-16.9.NAŠE ŠKOLKA KOUZELNÁ JE,KAŽDÝ SI TU JENOM HRAJE...

Adaptace dětí na pobyt v MŠ-seznamovací hry,rituály,pohybové aktivity,kreativní činnost,písničky,říkadla,tanečky a pohádky.

Detail

10.09.2022

SCHŮZKA RODIČŮ

Dne 14.9.od 15 hodin se v mateřské škole uskuteční INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ.

Detail

03.07.2022

1.A2.TŘÍDA 1.7.-15.7.TÉMA:HURÁ JSOU TU PRÁZDNINY,UTÍKÁME ZA NIMI...

Výroba akvária z papíru,bezpečnost o prázdninách,vycházky do přírody,pohybové hry,malování na sádrové odlitky,pozorování přírody,soutěž ZPÍVÁ CELÁ ŠKOLKA,dopoledne s pohybem MALÝ ŠIKULA,prázdninová discotéka.

Detail

24.06.2022

1.A2.TŘÍDA 27.6.-30.6.TÉMA:TÝDEN S INDIÁNY

Vycházky do přírody,indiánské rituály,tance,posezení u totemu, zdobení indiánské čelenky,oblékání do kostýmů,rozvoj fantazie,pohybové hry.

Detail

Fotogalerie

26.09.2022

MĚLA BABKA ČTYŘI JABLKA...

MĚLA BABKA ČTYŘI JABLKA...

Vzdělávací činnost v 1.a.2.třídě

Detail

24.09.2022

VYCHÁZKA ZA HOUBAMI

VYCHÁZKA ZA HOUBAMI

Pohybová hra v přírodě

Detail

21.09.2022

CHODÍ HOUBAŘ PO LESE...

CHODÍ HOUBAŘ PO LESE...

Vzdělávací činnost v 1.a2.třídě

Detail

16.09.2022

PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE...

PRVNÍ DNY VE ŠKOLCE...

Začátek školního roku v 1.a2.třídě

Detail

10.07.2022

PRÁZDNINY VE ŠKOLCE

PRÁZDNINY VE ŠKOLCE

Prázdninová činnost v MŠ,kreativní tvoření

Detail