Obsah

Zprávy

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Prví měsíc nového školního roku probíhají v obou třídách činnosti,které souvisí s adaptací dětí na pobyt v MŠ (seznámení s režimem,prostředím,rituály...). celý text

ostatní | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

1.A2.TŘÍDA 14.6.-30.6.TÉMA:POHYB JE NÁŠ KAMARÁD

-vycházky-poznávání města a jeho okolí
-hledání písmen-tvoření tajenky
-výpravy za poznáním,památkami a zajímavostmi města
-návštěva INFOCENTRA A MUZEA
-sběr přírodnin,vyhledávání zajímavostí v přírodě
-pohybové hry
-rozvoj řeč. schopností,osvojení si poznatků o přírodě(dítě s podp.opatřeními) celý text

ostatní | 10. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

2.TŘÍDA 31.5.-11.6.2021TÉMA:NA TÉ LOUCE, NA PALOUČKU,ŽILY KYTKY,MNOHO BROUČKŮ

-dramatizace pohádky Kopretinová víla(tvořivost,vynalézavost,fantazie)
-vycházka za lučními květy-HLEDÁNÍ KRÁLOVNY LOUKY
-výtvarná činnost-KOLÁŽ Z LUČNÍCH KVĚTIN
-práce s knihou,obrazovým materiálem
-rozvoj fyzické zdatnosti,pohybových schopností(dítě s podpůrnými opatřeními) celý text

ostatní | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

1.TŘÍDA 31.5.-11.6.2021TÉMA:V TÉ ZELENÉ TRÁVĚ HLEDÁM BROUČKY PRÁVĚ(přiblížení života na louce)

MOTIVACE:VÍLA AMÁLKA,
KNIHA SKŘÍTKOVÉ Z KAMENNÉ HŮRKY
-tanec s vílou Amálkou,vytvoření louky z živých květin (prožitkové učení)
-vycházka na louku-pozorování
-pracovní listy-barvy,počítání
-vyrábění motýla z papíru
-nácvik říkadla MALÝ BROUČEK SPINKÁ V TRÁVĚ
-předčítání příběhů z louky celý text

ostatní | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

2.TŘÍDA 24.-28.5.2021TÉMA:CO JE SPRÁVNÉ,DOBŘE VÍME,PŘÍRODU SI UKLIDÍME

-co vidí beruška z výšky(představivost,fantazie,dokončení příběhu)
-putování SKŘÍTKA ZELENÁČKA přírodou(vycházka s ukázkou,co do přírody nepatří)
-Zelenáčkovy pokusy
-výtvarná činnost-ZELENÝ OBRÁZEK
-rozšiřování slovní zásoby(dítě s podpůrnými opatřeními) celý text

ostatní | 20. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

1.TŘÍDA-24.-28.5.2021 TÉMA:U ZVÍŘÁTEK V LESÍČKU BUDEM ZA CHVILIČKU

-vycházka do lesa KDO BYDLÍ V LESE
-stavění domečku z přírodnin
-prohlížení knih
-hry s básničkou a písničkou(nácvik)
-cvičíme se zvířátky
-výroba pelíšků pro zvířátka
celý text

ostatní | 20. 5. 2021 | Autor: Správce Webu